• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  வியாழன், மார்ச் 30, 2017

  சனி, மார்ச் 18, 2017

  சனி, மார்ச் 11, 2017

  இந்திய இஸ்லாமிய நாகரிகங்கள்

  மார்ச் 11, 2017
  ப ழங்காலம் தொட்டே இந்தியா மீது பல அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள். கிரேக்கர்கள், சாகர்கள், ஹீனர்கள் போன்றோர்களின் ஆட்சியில் இ...

  திங்கள், மார்ச் 06, 2017

  ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கும் ஆப்பிள்கள்

  மார்ச் 06, 2017
  ஒ ருகாலத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் மீண்டும் பலம் பெறவும் ஆப்பிள் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு ஆப்பிள்கள் உடல...

  புதன், மார்ச் 01, 2017

  உப்பு உருவாக்கும் கெடுதல்

  மார்ச் 01, 2017
  ஆ திகால மனிதன் தனது உணவில் உப்பை மிகமிகக் குறைவாகவே பயன்படுத்தி வந்தான். ஒரு வாரத்திற்கு 250 மில்லி கிராம் உப்பு என்ற அளவிலே அவனது உபயோக...

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்