• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  செவ்வாய், ஜூன் 26, 2018

  சொந்த நாட்டினரை வறுமையில் தள்ளிய வைரம்

  ஜூன் 26, 2018
  வைரம் இன்று டாம்பீகாத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது. சிறிய வைரநகை வைத்திருந்தாலே அவர் பெரிய பணக்காரர். அப்படியிருக்கும்போது. ஒரு நாடு ...

  திங்கள், ஜூன் 25, 2018

  காஞ்சிபுரத்தில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய கோயில்கள்

  ஜூன் 25, 2018
  காஞ்சிபுரம் என்றால் சட்டென்று நம் நினைவுக்கு வருவது பட்டுதான். அந்தளவிற்கு காஞ்சிப்பட்டு உலக அளவில் பிரசித்திப்பெற்று விளங்குகிறது. பட...

  வெள்ளி, ஜூன் 08, 2018

  ஒரு சிலரை மட்டும் கொசுக்கள் அதிகமாக கடிக்க காரணம் தெரியுமா?

  ஜூன் 08, 2018
  கூட்டமாக இருக்கும் இடத்தில் ஒரு சிலரை மட்டும் கொசுக்கள் அதிகமாக கடிக்கும். அவர்கள் மட்டும் கொசு தொடர்ந்து கடிப்பதாக சொல்லிக்கொண்டே இர...

  திங்கள், ஜூன் 04, 2018

  காதலை மறக்கச் செய்யும் மருந்து

  ஜூன் 04, 2018
  காதல் என்ற இந்த ஒரு வார்த்தை பலரின் வாழ்க்கை போக்கையே மாற்றிவிடுகிறது. காதலில் விழாமல் இளமையை கடந்து போக இளைஞர்களுக்கு தெரியவில்லை. ...

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்