செவ்வாய், ஏப்ரல் 02, 2019

கோயில் கட்டும் பாக்கியம் யாருக்கெல்லாம் அமையும் தெரியுமா?


பணமிருந்தால் கோயில் கட்டிவிட முடியுமா?

ஒரு மனிதன் பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்து அவன் ஒரு ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று முடிவெடுத்தால் கட்டிவிட முடியுமா? தனக்கு ஏகப்பட்ட நிலங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒருவர் கோயில் கட்ட நினைத்தால், கட்ட முடியமா? என்று கேட்டால் அது முடியாது என்கிறார்

இந்த ஆண்டு அதிக வாசிப்பு

சமீபத்திய பதிவு

ஊரடங்கில் ஒரு நீண்ட பயணம்..!

அது ஏப்ரல் மாதம் முதல் வாரம். 2020 ஆண்டு. கொரோனா  என்ற கண்ணுக்குத் தெரியாத அசுரன் மொத்த உலகையும் தனது ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்திருந்த காலம். இ...