• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  செவ்வாய், ஏப்ரல் 02, 2019

  கோயில் கட்டும் பாக்கியம் யாருக்கெல்லாம் அமையும் தெரியுமா?

  ஏப்ரல் 02, 2019
  பணமிருந்தால் கோயில் கட்டிவிட முடியுமா? ஒரு மனிதன் பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்து அவன் ஒரு ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று முடிவெடுத்தால் கட்டிவி...

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்