• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  வியாழன், பிப்ரவரி 05, 2015

  தினம் ஒரு தகவல்: சோரியாசிஸ் காரணம் தெரியா நோய்

  தினம் ஒரு தகவல்: சோரியாசிஸ் காரணம் தெரியா நோய்: சோ ரியாசிஸ் என்ற வார்த்தையை அடிக்கடி விளம்பரத்தில் கேள்விபட்டிருக்கலாம். இந்த சோரியாசிஸ் வர என்னகாரணம் என்பதை  இன்று வரை ஆராய்ச்சி செய்து ...

  கருத்துகள் இல்லை:

  கருத்துரையிடுக

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்