இடுகைகள்

அரிய கண்டுபிடிப்பை அசால்டாக தொலைத்த விஞ்ஞானி

கடன் உயர கார் உயரும் கார் உயர கரியமில வாயு உயரும்

வளர்ச்சி வந்த பாதையும் வளர்ந்து நிற்கும் தேசமும்

இஸ்ரோவின் சாதனை இந்தியாவின் பெருமை

மலைக்க வைக்கும் மாருதியின் மயங்க வைக்கும் உத்திகள்

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...