• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  சனி, பிப்ரவரி 25, 2017

  அரிய கண்டுபிடிப்பை அசால்டாக தொலைத்த விஞ்ஞானி

  பிப்ரவரி 25, 2017
  ஒ ரு பொருளை மறதியாக ஒரு இடத்தில் வைத்துவிட்டு நாள் முழுக்க தேடியும் கிடைக்காமல் தொலைத்து விடுவது நமக்கு மட்டுமல்ல பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள...

  புதன், பிப்ரவரி 22, 2017

  வெள்ளி, பிப்ரவரி 17, 2017

  வளர்ச்சி வந்த பாதையும் வளர்ந்து நிற்கும் தேசமும்

  பிப்ரவரி 17, 2017
  90 -களின் ஆரம்பத்தில் உலகமயமாக்கல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே இந்தியா அதிவிரைவு வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கியது என்று...

  வியாழன், பிப்ரவரி 16, 2017

  இஸ்ரோவின் சாதனை இந்தியாவின் பெருமை

  பிப்ரவரி 16, 2017
  வி ண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்த நாடு களுக்கு இணையாக சாதித்து வந்துள்ள இந்திய விண்வெளித்துறை தற்போது செயற்கைகோள்கள் ஏவுவதில் தன்னிகரி...

  புதன், பிப்ரவரி 08, 2017

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்