• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  சனி, செப்டம்பர் 16, 2017

  தங்கத்தை நமக்குத் தந்தது இந்த நட்சத்திரம்தான்

  செப்டம்பர் 16, 2017
  இந்த பூமியில் கிடைக்கும் உலோகங்களில் அதிக விலை மதிப்பு கொண்ட உலோகங்களில் தங்கமும் ஒன்று. இது ஆரம்ப காலங்களில் பூமியின் மைய பகுதியிலேய...

  செவ்வாய், செப்டம்பர் 12, 2017

  பெண்களில் திருநங்கைகளே இல்லையா?

  செப்டம்பர் 12, 2017
  தி ருநங்கைகளின் வாழ்க்கை விசித்திரமானது. அவர்களின் அவலத்தை சாதாரண மக்கள் புரிந்துகொள்வதில்லை. அதேபோல் திருநங்கைகள் என்பவர்கள் ஆண்கள்...

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்