• கூட்டாஞ்சோறு

  பயனுள்ள தகவல்களும் பொழுதுபோக்கும்..!

  செவ்வாய், மார்ச் 20, 2018

  மனநிலை பாதித்த தாய்க்கு பிறக்கும் குழந்தை என்னவாகும் தெரியுமா?


  மனநிலை பாதித்தவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் அது சரியாகிவிடும் என்ற நம்பிக்கை பரவலாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை என்னவாகும்
  என்பதை பற்றி விளக்கமாக மருத்துவர் கவிதா ஃபென்.  3 கருத்துகள்:

  இப்போது இணையத்தில்

  பந்திக்கு வந்தவர்கள்

  நண்பர்கள்